به تماشا سوگند

عکس‌های یک سامورایی

تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
14 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
4 پست
انتقال
1 پست
سامورایی
59 پست
شهر_ری
2 پست
تهران
1 پست
شهر
1 پست
میرداماد
2 پست
ماه
1 پست
درخت
1 پست
بنفشه
1 پست
دلتنگی
2 پست
بیقراری
1 پست
بازی
1 پست
کودکی
2 پست
پشت_بام
1 پست
آتش
2 پست
منجل
2 پست
بانچرمگ
1 پست
نگاه
1 پست
لاله
1 پست
گفتگو
2 پست
باران
1 پست
اتوبان
2 پست
کفشدوزک
1 پست
خانواده
1 پست
عکس
3 پست
شب
1 پست
غروب
5 پست
چای
1 پست
بهار
1 پست
شوش
1 پست
بادبادک
2 پست
تپه
1 پست
پل_کابلی
1 پست
دریا
1 پست
ساحل
1 پست
بندر
1 پست
عشق
1 پست
شیلنگ!
1 پست
پرواز
1 پست
کتاب
1 پست
پنجره
2 پست
حوض
1 پست
شهرک_غرب
1 پست
تنهایی
2 پست
نیمکت
1 پست
کلاغ
1 پست
دود
1 پست
شبگردی
1 پست
سیگار
1 پست
فرهنگ
1 پست
انار
1 پست
مرگ
1 پست
سوسک
1 پست
آزادی
1 پست
زندگی
1 پست
روزمرگی
1 پست